Menu
Feedback

Training on the job Methodische Leerbijeenkomsten

Methodische Leerbijeenkomsten (MLB) vormen een onderdeel van het concept ‘reflectieve praktijk’ dat staat voor een andere manier van begeleiden en leren in de praktijk. De eigen praktijkkennis van de deelnemers vormt hierin een belangrijk ingrediënt. Door professionals op een gestructureerde manier te bevragen wordt praktijkkennis geëxpliciteerd en daarmee bewust herhaalbaar toe te passen en over te dragen aan anderen. Professionals leren op deze manier van elkaar, gaan bewuster handelen en maken reflectie tot een vanzelfsprekend onderdeel van hun professionaliteit.

Accreditatie SKJ200298

17.00
Tijdens de training on the job leer je hoe je leiding geeft aan een Methodische Leerbijeenkomst, de agenda bewaakt, een veilig leerklimaat schept en bewaakt en zelf helpende vragen stelt en andere stimuleert hetzelfde te doen.
Belangrijk hulpmiddel hierbij zijn de viervensters.

De training on the job bestaat uit drie bijeenkomsten van 1 dagdeel en wordt verspreidt over een periode van 3 tot 5 maanden, zodat er geoefend kan worden met het geleerde.

Tijdens Training on the job begeleidt de trainer de op te leiden gespreksleider bij het leidinggeven aan een Methodische Leerbijeenkomst (voordoen/samen doen/zelf doen).
In company prijs op aanvraag, neem contact op voor meer informatie.

Bij voldoende animo kan de training als open inschrijving worden aangeboden.

Antoinette Brussen

Ik wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van professionals in de jeugdzorg. Ik ben ervan overtuigd dat een investering in leren alleen dan meerwaarde heeft als de gedragsverandering wordt geborgd op groeps- en organisatieniveau. Alleen versterking van de samenhang tussen professional, groep en organisatie leidt in mijn visie tot daadwerkelijke ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd