Menu
Feedback

Starttraining gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten

Deze training is bedoeld voor voorzitters/gespreksleiders van een Methodische Leerbijeenkomst. Dit zijn gedragsdeskundigen of ervaren professionals die werkzaam zijn in sociale wijkteams of gebiedsgebonden teams, zorginstellingen en gecertificeerde instellingen.

Begeleiden en stimuleren van reflectie van professionals op het professioneel handelen is een belangrijke vaardigheid voor gedragsdeskundigen en (werk)begeleiders van professionals in de zorg voor jeugd. Het verdiepen en systematisch toepassen van reflectie op het handelen in de praktijk behoeft organisatie. Een manier om dat te doen is het invoeren van methodische leerbijeenkomsten (MLB).

Accreditatie SKJ 199662

16.50

Accreditatie ID 292725

NIP/NVO K&J/OG - Herregistratie : 6.00

Accreditatie ID 292725

NIP/NVO K&J/OG - Behandeling : 0,5

Accreditatie ID 292725

NIP/NVO K&J/OG - Diagnostiek : 0,5

Accreditatie ID 292725

NIP/NVO K&J/OG - Overige taken : 1,5
Om professionals goed voor te bereiden op deelname aan methodische leerbijeenkomsten, is deze training ontwikkeld. Hierin maken zij kennis met de visie en achtergrond van de reflectieve praktijk, de opzet, structuur en werkwijze van een Methodische Leerbijeenkomst, de vaardigheid 'reflecteren' en het viervenstermodel.


In deze training wordt een MLB geoefend waarin het volgende aan bod komt:
  • Een leerinbreng concretiseren
  • Oplossingsgerichte, kritische en relevante vragen stellen binnen de viervensters
  • Een gezamenlijke en gestructureerde praktijkanalyse maken van de casus waarop de leervraag betrekking heeft
  • Het geleerde uit de ervaring vertalen naar de eigen praktijk
Globaal volgt de training het volgende programma:
  • Het viervenstermodel
  • Doel, opzet en werkwijze Methodische Leerbijeenkomsten (MLB)
  • Maken van een gezamenlijke praktijkanalyse
  • Reflectie op de werkwijze MLB
De kosten voor de starttraining bedragen € 345,- per deelnemer.

Inbegrepen zijn:
Arrangementskosten; koffie, thee en lunch
Toegang tot de digitale leeromgeving
Overig lesmateriaal
De training is vrijgesteld van BTW.


Incompany prijs op aanvraag, neem contact op voor meer informatie.

Antoinette Brussen

Ik wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van professionals in de jeugdzorg. Ik ben ervan overtuigd dat een investering in leren alleen dan meerwaarde heeft als de gedragsverandering wordt geborgd op groeps- en organisatieniveau. Alleen versterking van de samenhang tussen professional, groep en organisatie leidt in mijn visie tot daadwerkelijke ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd