Menu
Feedback

De wet als partner

In de cursus ‘De wet als partner’ komen de belangrijkste juridische aspecten waar je mee te maken krijgt in je dagelijks werk, aan bod. Welke rechten heeft een ouder met gezag, en een ouder zonder gezag? Wie hebben er recht op informatie uit het dossier en wanneer mag ik dit weigeren? Hoe ga ik om met de privacy van alle betrokkenen? Wanneer moet ik wel of geen toestemming vragen om informatie te delen, en met wie mag ik dit delen? Ook is er in deze cursus aandacht voor je eigen positie wanneer je te maken hebt met ouders in een conflictueuze scheiding.Het maakt niet uit of je in een wijkteam, als sociaal werker of als jeugdbeschermer werkt, het is onvermijdelijk dat je te maken krijgt met juridische vragen over je eigen positie of die van je cliënten.

Accreditatie SKJ 199636

4.75

Ouderschap en gezag
Wanneer ben je juridisch ouder en wanneer heb je gezag? Welke rechten hebben ouders? We lichten de verschillende juridische posities van ouders toe en laten zien hoe je als professional hiermee om moet gaan in specifieke situaties.

Privacy en informatie uitwisselen
In je werk is het belangrijk om effectief te kunnen samenwerken, bijvoorbeeld met cliënten, collega’s en andere professionals. Hiervoor is het noodzakelijk om informatie uit te wisselen, maar dient er wel rekening gehouden te worden met iemands privacy. De vraag is hoe je effectief kunt (samen)werken en tegelijkertijd de privacy van anderen kunt respecteren. Privacy heeft ook te maken met beroepsgeheim. In hoeverre geldt het beroepsgeheim voor jou? Wat moet je doen als iemand vraagt om inzage in het dossier?

Complexe scheidingen
Ongetwijfeld krijg je in je werk te maken met strijdende ouders. Hoe ga je daarmee om en welke positie kan en mag je dan innemen? We besteden onder andere aandacht aan de juridische gevolgen van een scheiding, en aan meervoudige partijdigheid en wat dit betekent voor je werkzaamheden.

Toegepast
Na afloop van deze cursus is het duidelijk met welke juridische aspecten je in je werk te maken kunt krijgen en hoe je de toepasselijke wet- en regelgeving effectief kunt toepassen in je dagelijkse werk.

Tijdsinvestering
Deze cursus vraagt een tijdsinvestering van 1 dag.

Informatie
Eerst maak je kennis met de andere deelnemers en de trainer en heb je de gelegenheid om aan te geven welke vragen op juridisch gebied je graag beantwoord zou zien in de cursus. De dag bestaat uit drie inhoudelijke delen: ouderschap en gezag, privacy en informatie delen en complexe scheidingen. Na elk inhoudelijk deel gaan we in groepjes een aantal casussen bekijken, waarbij de verschillende juridische aspecten op de praktijk toepast worden. We ronden af met een plenaire bespreking van de belangrijkste punten en geven antwoord op de vragen die aan het begin van de dag gesteld zijn.

De kosten voor De wet als partner bedragen € 295,- per deelnemer.

Inbegrepen zijn:
  • Arrangementskosten; koffie, thee en lunch
  • Toegang tot de digitale leeromgeving
  • Overig lesmateriaal
De training is vrijgesteld van BTW.

Elise Sondorp

Tijdens mijn studie rechten en criminologie merkte ik dat het mij veel voldoening geeft om mensen te helpen die in de problemen zitten. En dan vooral jongeren en hun ouders. Het motiveerde mij enorm als zij hun problemen wisten op te lossen en weer met vertrouwen naar de toekomst leerden ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd