Menu
Feedback

Werkatelier

Het werkatelier
Het werkatelier is een werkvorm die de gemeente kan inzetten in samenwerking met de verschillende sectoren rond gezinnen. In een bijeenkomst wordt de intersectorale samenwerking uitgediept aan de hand van praktijkvoorbeelden die de instellingen zelf aanleveren. Door praktijkvoorbeelden van de instellingen zelf centraal te zetten, wordt voorkómen dat er abstracte discussies ontstaan.

Methode
Voor de bijeenkomst heeft VanMontfoort een methodische werkvorm ontwikkeld, vanuit beproefde elementen zoals het analysemodel viervensters® en onze jarenlange ervaring met het verzorgen van leerbijeenkomsten, trainingen en opleidingen.

Accreditatie SKJ 202061

3.00
In een werkatelier bespreken deelnemers via een vaste methode (viervensters) eigen casuïstiek. Dit gebeurt onder leiding van een of twee deskundige begeleiders met specifieke kennis en ervaring in de reflectieve praktijk (training en coaching) en kennis en ervaring op andere aandachtgebieden zoals juridisch, kindermishandeling of extremisme. Hierdoor ontstaat er een goede koppeling tussen de inhoud van het werk en het specifieke thema.

Leerdoel

Aan de hand van eigen kritische beroepssituaties/casussen met betrekking tot een specifiek onderwerp wordt er gereflecteerd op het eigen handelen. Het doel van het werkatelier is daarmee het leren van de praktijk.

Leeruitkomst

De jeugdzorgwerker heeft handvatten om in de praktijk met lastige vraagstukken om te gaan. Doordat de jeugd- en gezinsprofessional met eigen casuïstiek en eigen lastige vraagstukken aan de slag gaat tijdens de training, krijgt deze professional handvatten aangereikt, die hij direct in de praktijk kan toepassen.
Tijdsinvestering

1 dagdeel

Globaal volgt het werkatelier het volgende programma:
 • Introductie Werkatelier en kennismaking, verwachtingen van het werkatelier
 • Casus 1
 • Casus 2
 • Terugblik en afsluiting
 • In company prijs op aanvraag.

  Bij voldoende animo kan het werkatelier als open inschrijving worden aangeboden.

  Deelnemer 1

  Fijn om te merken dat er niet alleen naar de wet wordt gekeken, maar ook hoe ik daar handen en voeten aan kan geven in mijn werk.

  Deelnemer 2

  Een heldere duidelijke uitleg over wat ik wel of niet mag delen qua informatie en met wie.

  Deelnemer 3

  Door met een eigen casus aan de slag te gaan, kwam ik er achter dat ik onbewust van de juiste mensen toestemming had gevraagd om informatie uit te wisselen. Prettig dat ik dat voor een volgende casus nu ook helder heb.

  Marike Lenglet

  Tijdens mijn werk als familierechtadvocaat heb ik veel kinderen en ouders bijgestaan die te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel. Zo heb ik kennis gemaakt met het werk in het jeugddomein en ontdekt dat daar mijn grootste interesse ligt. Ik vind het heel fijn om de kennis en ervaring die ik ...[ ]

  docent-informatie
  Startdatum
  Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

  Ik ben geïnteresseerd