Menu
Feedback

VertrekTraining

Tijdens de opleiding tot VertrekTrainer leer je hoe je de jongere in 3 maanden individueel ondersteunt bij het maken van een toekomstplan en het realiseren van een gezond toekomstperspectief. De begeleiding richt zich op alle leefgebieden o.a. wonen, onderwijs/werk, financiën, gezin/vriendschappen, vrije tijd, lichamelijke en psychische gezondheid.

De VertrekTraining is een kortdurende ambulante methode om kwetsbare jongeren te begeleiden naar zelfstandigheid. De VertrekTrainer begeleidt jongeren vanaf 16 jaar die onvoldoende in staat zijn zelfstandig te functioneren na (residentiële/pleegzorg) hulp en niet terug kunnen vallen op een stabiele gezinssituatie of sociaal netwerk. Het uiteindelijke doel van de VertrekTraining is het bevorderen van zelfstandige deelname aan de samenleving.

De VertrekTraining is als “goed onderbouwde methode” opgenomen in de Databank Effectieve Interventies van het NJI. De VertrekTraining is in de ogen van de erkenningscommissie “een zeer relevante aanpak voor een kwetsbare en moeilijk bereikbare doelgroep” van het NJI.

Bekijk hier het boek de Vertrek Training in de Webshop

Accreditatie SKJ202884

63.00
Kennis en vaardigheden

De jongere en de werkalliantie met de jongere staan centraal in de methode. Tijdens de opleiding leer je outreachend en praktisch te werken. Je wordt getraind in kracht- en oplossingsgericht werken en je oefent met motiverende en oplossingsgerichte gespreksvoering. Het versterken van het netwerk van de jongere staat centraal in de opleiding.

De volgende onderwerpen worden tijdens de opleiding behandeld:

 • doel, doelgroep, uitgangspunten en fasering van VertrekTraining
 • theoretisch kader
 • verzamelen en analyseren van informatie op alle leefgebieden
 • stellen van doelen door de jongere en maken van een toekomstplan
 • activeren van het sociaal netwerk van de jongere
 • versterken van krachten en ontdekken van talenten van de jongere
 • vergroten van het probleemoplossend vermogen van de jongere
 • vaardigheden en gedragsinstructies aanleren

Uitgangspunt voor deelname

Deze zevendaagse training is geschikt voor jou als je werkzaam bent bij een sociaal wijkteam, jeugdteam of jeugdhulporganisatie en hbo opgeleid bent. Verder is het belangrijk dat je enige ervaring hebt met het werken met jongeren.
Basistraining: 7-daagse training

 • Dag 1 Het competentiemodel, doelgroep, uitgangspunten en fasering van de VertrekTraining
 • Dag 2 Informatieverzameling, competentieanalyse, doelen stellen, het motiveren van jongeren
 • Dag 3 Vaardigheden leren en gedragsinstructies
 • Dag 4 Netwerkversterking
 • Dag 5 Technieken voor competentievergroting
 • Dag 6 en dag 7 Uitwisseling van ervaringen, casusbespreking en herhaling technieken.

NB: dit zijn terugkomdagen, data worden in overleg met de groep bepaald.

Certificering

Om de methode uit te voeren is het volgen van een zevendaagse training nodig en een certificeringstraject. Deelnemers ontvangen een bewijs van deelname wanneer zij de basistraining en het tentamen met goed gevolg hebben afgesloten.

Na een jaar als VertrekTrainer werkzaam te zijn geweest wordt het portfolio van de deelnemer door de trainer beoordeeld en wordt de deelnemer een gecertificeerde VertrekTrainer. De kosten hiervoor zijn 580,- De certificering is twee jaar geldig.
De kosten voor de 7-daagse opleiding tot VertrekTrainer bedragen €1750,- per deelnemer.

Inbegrepen zijn:
 • Arrangementskosten; koffie, thee en lunch
 • Toegang tot de digitale leeromgeving
 • Overig lesmateriaal
De training is vrijgesteld van BTW.

Isabel Alarcon

Isabel Alarcon werkt sinds 2008 als adviseur bij VanMontfoort. Ze heeft ruime expertise op het gebied van participatief kwalitatief onderzoek. Ze is betrokken geweest bij de kwaliteitstoetsing van o.a. Families First en Jeugd Preventie Project Eindhoven. Zij heeft meegewerkt aan de proces-evaluaties van de methode Veerkracht voor de Federatie Opvang ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd