Menu
Feedback

Verkorte training Jeugdreclassering

Je bent net begonnen in de jeugdreclassering en hebt gemerkt dat je veel kennis en vaardigheden nodig hebt om jongeren goed te begeleiden. Je loopt tegen vragen aan als:

 • wat heeft een jongere in het straftraject allemaal meegemaakt en hoe heeft dat invloed op de reclassering?
 • hoe kom ik tot een goede inschatting van wat de jongere nodig heeft?
 • hoe stel ik een plan op dat past bij de jongere en de ontwikkeling die hij of zij heeft door te maken?
 • hoe kan ik invloed krijgen op het gedrag van de jongere?

Met deze en andere vragen kun je terecht bij de verkorte training jeugdreclassering.

Accreditatiepunten

100.00

Doel

Het doel van de training jeugdreclassering is dat de deelnemers een reclasseringsmaatregel methodisch en effectief kunnen uitvoeren.

Samenwerken aan veiligheid

Samenwerken aan veiligheid is een door VanMontfoort ontwikkelde methode voor de jeugdbescherming en -reclassering, een doorontwikkeling van de methode 'De Jongere aanspreken’. Samenwerken aan Veiligheid is gebaseerd op de nieuwste inzichten binnen de jeugdcriminologie en gaat uit van oplossingsgericht-, netwerkgericht- en integraal werken en van regie bij het gezin, en sluit aan op de bredere jeugdzorg.

DeViervensters

De kern van Samenwerken aan Veiligheid wordt gevormd door DeViervensters, het door VanMontfoort ontwikkelde generieke analyse- en interventiekader voor de jeugdbescherming, jeugdreclassering en de aanpak van huiselijk geweld.

Doelgroep

De basistraining Jeugdreclassering is bedoeld voor medewerkers die net als jeugdreclasseerder zijn begonnen. De training kan ook worden gevolgd door ervaren jeugdreclasseerders die nog geen JR-scholing hebben gehad.
Het programma van de Basistraining Jeugdreclassering bestaat uit vijf trainingsdagen met daaromheen voorbereiding en uitvoering van opdrachten. Wij schatten dat het totale studiebelasting 60 uren is.

Dag 1: juridisch kader

 • het strafproces
 • de gedragsbeïnvloedende maatregel
 • internationale rechten van het kind
 • strafadvies
 • rechtszitting
 • Dag 2: het methodisch kader

 • What Works-beginselen
 • criminogene factoren
 • desistance-theorie
 • Dag 3: diagnostiek en planvorming

 • diagnostiek
 • LIJ/risicotaxatie
 • responsiviteit
 • doorvertaling LIJ naar Plan van Aanpak
 • Dag 4: planvorming en uitvoering

 • delictsbespreking en delictanalyse
 • jeugdgroepen
 • narratieve interventies
 • motiverende gespreksvoering en strafadvies
 • Dag 5: Uitvoering en gedragsverandering

 • functionele analyse van gedrag (SORC)
 • gedragsbeïnvloeding
 • situationeel leidinggeven
 • werken met netwerk
 • schoolverzuim
 • De kosten voor de Basistraining Jeugdreclassering bedragen € 1.225,- per deelnemer.

  Inbegrepen zijn:
  • Arrangementskosten; koffie, thee en lunch
  • Toegang tot de digitale leeromgeving
  • Overig lesmateriaal
  De training is vrijgesteld van BTW. De basistraining Jeugdreclassering kan zowel individueel als incompany worden gedaan, neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

  Incompany

  De Basistraining Jeugdbescherming kan ook incompany worden verzorgd.

  Vraag naar de mogelijkheden.

  Voordelen incompany trainingen

  Een incompany training heeft een aantal plezierige voordelen. Zo gaat de opleiding altijd door. Wij geven de garantie dat de medewerkers die je hebt ingeschreven de opleiding kunnen volgen. Voor individuele aanmeldingen bestaat de mogelijkheid om aan te sluiten bij een groep van deelnemers uit verschillende organisaties. Een ander voordeel is dat je zelf het aantal deelnemers bepaalt. Wij kunnen één of meer groepen samenstellen, zoveel als nodig is. Een plezierig aspect van incompany trainingen is dat wij het programma organisatie-specifieke accenten kunnen geven. Zo kunnen we de oefeningen en de voorbeelden laten aansluiten op de praktijk van de organisatie. Verder kun je een incompany opleiding op elke gewenste locatie volgen, binnen of buiten je organisatie.

  Maatwerk

  Behalve incompany bieden we ook de mogelijkheid van een training op maat, die naadloos aansluit op de specifieke wensen jouw organisatie. In één of meer voorgesprekken stellen we gezamenlijk een lijst op met onderwerpen en organisatie-specifieke thema’s. Ook stemmen we de manier van opleiden af. Wij werken vervolgens het programma op hoofdlijnen uit en stellen een offerte op, waarin de inhoud en de manier van opleiden zijn beschreven en waarin de prijs is vermeld. Na akkoord op de offerte werken wij het trainingsprogramma verder uit.

  Elise Sondorp

  Tijdens mijn studie rechten en criminologie merkte ik dat het mij veel voldoening geeft om mensen te helpen die in de problemen zitten. En dan vooral jongeren en hun ouders. Het motiveerde mij enorm als zij hun problemen wisten op te lossen en weer met vertrouwen naar de toekomst leerden ...[ ]

  docent-informatie
  Startdatum
  Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

  Ik ben geïnteresseerd