Menu
Feedback

Verkorte training Gezinsvoogdij

De verkorte training gezinsvoogdij rust de jeugdbeschermer toe in het uitvoeren van de jeugdbeschermingsmaatregelen. Door het doorlopen van de verkorte training gezinsvoogdij kent de jeugdbeschermer het gehele proces van aanmelding van de jeugdige tot het afsluiten van een ondertoezichtstelling.

Accreditatiepunten

40.00
De didactische focus van de Verkorte training Gezinsvoogdij ligt op leren in de praktijk. We werken in de training met eigen casussen. Beginnende werkers die nog niet of nauwelijks casussen hebben lopen met een meer ervaren collega mee en werken met deze casussen in de training.

De deelnemers kennen na het doorlopen van de verkorte training gezinsvoogdij:
 • de werkwijze en procedures behorende bij een ondertoezichtstelling.
 • het begrip veiligheid.
 • de verschillende kernbeslissingen behorende bij de gezinsvoogdij.
De deelnemers kunnen na het doorlopen van de verkorte training gezinsvoogdij:
 • de kern van de Deltamethode vertalen naar hun eigen casuïstiek en in het ordeningsschema van de viervensters plaatsen.
 • de werkwijze en procedures behorende bij een ondertoezichtstelling communiceren met ouders.
 • werken met veiligheidsvragenlijsten.
 • feiten verzamelen en formuleren aan de hand van de ontwikkelingstaken en ontwikkelingsbedreigingen.
 • de gewenste ontwikkelingsuitkomsten en criteria voor een ‘goed genoeg’situatie formuleren.
 • de huidige opvoedingssituatie wegen.
 • ouders en netwerk betrekken bij het opstellen van het plan van aanpak en communiceren over kernbeslissingen en (voorwaarden voor) veiligheid m.b.t. de jeugdige.
 • een actieagenda opstellen met ouders, jeugdige(n) en netwerk en hiermee werken.
 • planmatig en cyclisch werken.
De verkorte training bestaat uit drie onderdelen: voorbereidingsopdrachten, drie opleidingsdagen.

De totale studiebelasting is 34 uur.
In company prijs op aanvraag.

Bij voldoende animo kan de verkorte training gezinsvoogdij als open inschrijving worden aangeboden.

Saskia Heeren

Saskia Heeren is sinds 2009 werkzaam bij VanMontfoort als senior adviseur en trainer. In de periode daarvoor heeft ze ruim 13 jaar bij Bureau Jeugdzorg verschillende functies bekleed binnen de sector Jeugdbescherming, waarvan 9 jaar een staf- en lijnfunctie. Zij heeft diverse methodiektrainingen en coachingstrajecten verzorgd voor uitvoerders, gedragswetenschappers en managers ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd