Menu
Feedback

Veilig Thuis

veilig thuisSpeciaal voor Veilig Thuismedewerkers bieden wij een verdiepende training aan die bestaat uit een aantal optionele modules.

De training is bedoeld als (verdiepende) aanvulling op de opleiding Professional van de Toekomst, die door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis is ontwikkeld.

De training kan op maat worden samengesteld en zo worden toegesneden op de specifieke situatie van iedere Veilig Thuisorganisatie. Op die manier wordt optimaal aangesloten bij het kennis- en ervaringsniveau van de medewerkers.

De kennis en vaardigheden die worden verworven, ondersteunen de medewerker bij het werken in geval van (vermoedens van) geweld in afhankelijkheidsrelaties. In de training wordt voortdurend de verbinding gemaakt tussen concrete praktijksituaties en de toepassing van kennis en richtlijnen.

Accreditatiepunten

45.00
Leerdoelen:
  • Verdiepende kennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties
  • Onderzoek doen
  • Kennis van de juridische kaders en de bevoegdheden van VT
  • Professionele oordeelsvorming
  • Effectief rapporteren
  • Opstellen van veiligheids- en herstelplannen
  • Samenwerken met betrokkenen en ketenpartners

Leeruitkomst:

De medewerker van Veilig Thuis is na de training in staat te werken volgens het Handelingsprotocol van Veilig Thuis en heeft kennis van de juridische kaders van zijn of haar werkveld en zijn bevoegdheden. Hij of zij beschikt over de vaardigheden om de taken van een medewerker van Veilig Thuis goed uit te voeren, zoals het onderzoeken van een melding, in contact treden met betrokkenen, informanten en andere professionals, het schrijven van rapportages en veiligheids- en herstelplannen en het nemen van de juiste vervolgstappen.

De training kan worden opgebouwd uit een of meerdere van de onderstaande modules:

Geweld in afhankelijkheidsrelaties (hele dag)

Deze module staat in het teken van kindermishandeling, huiselijk geweld en ouderenmishandeling.

Juridisch kader (hele dag)

Tijdens deze module worden de juridische aspecten van het werken bij Veilig Thuis behandeld. Er wordt onder andere gekeken naar de bevoegdheden van een medewerker van Veilig Thuis, privacyvraagstukken en de positie van ouders.

Onderzoek (halve dag)

Naast de theorie van het doen van onderzoek is er ruimte voor de vaardigheden oplossingsgericht vragen stellen en motiverende gespreksvaardigheden.

Tuchtrecht (halve dag)

Veel SKJ-geregistreerde professionals vinden het in 2015 ingevoerde tuchtrecht spannend. Tijdens deze module wordt de klachtprocedure bij SKJ behandeld en worden praktische tips gegeven over het omgaan met het tuchtrecht.

Professionele oordeelsvorming en rapporteren (hele dag)

Tijdens deze module wordt dieper ingegaan op (het belang van) professionele oordeelsvorming en de wijze van rapporteren.

Veiligheid en herstel (halve dag)

Een van de taken van Veilig Thuis is het opstellen van een veiligheidsplan, een hulpverleningsplan en/of een herstelplan wanneer een melding daarvoor in aanmerking komt. Samenwerking (halve dag)

Tijdens deze module wordt speciale aandacht besteed aan de samenwerking binnen de zorg- en veiligheidsketen.

De kosten van de training Veilig Thuis bedragen € 1.400,- voor de gehele training, bestaande uit alle modules.

Inbegrepen zijn:
  • Arrangementskosten
  • Toegang tot de digitale leeromgeving
  • Overige lesmateriaal
De training is vrijgesteld van BTW.

Marike Lenglet

Tijdens mijn werk als familierechtadvocaat heb ik veel kinderen en ouders bijgestaan die te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel. Zo heb ik kennis gemaakt met het werk in het jeugddomein en ontdekt dat daar mijn grootste interesse ligt. Ik vind het heel fijn om de kennis en ervaring die ik ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd