Menu
Feedback

Sociaal werker

Je bent sociaal werker of maatschappelijk werker. Met hart en ziel. Je werkt in de wijk, lost problemen tussen mensen op, en levert een belangrijke bijdrage aan een meer leefbare samenleving. Het is mooi werk, maar ook best zwaar. Je bent je eigen instrument en wat je meemaakt raakt je als persoon. Het werk laat je niet meteen los als je thuis bent. Op zich geen probleem want je weet waar je het voor doet.

Het wordt wel een probleem als jouw inspanningen niet erkend worden, als er gedoe is over geld en regeltjes, als je meer achter het computerscherm moet zitten dan in de wijk bezig bent. Je geeft meer dan je ontvangt en dat put je uit. Het maakt dat je je afvraagt of je zo wel verder kunt of wilt.

Ons aanbod voor jou is erop gericht dat jij meer grip krijgt op de complexe werksituaties en werkomstandigheden waar jij je in bevindt. In al het aanbod reiken we tools aan om ook meer grip op jezelf te krijgen. Zodat je weet waarin jij je te ontwikkelen hebt. Zodat je weet hoe tijdig jouw energiebron aan te vullen.

Ons aanbod voor jou

div-small

Wij hebben voor jou de volgende cursussen:

Geweldloos Opvoeden – Terugkomdag

Moreel Beraad volgens de viervensters

Interactieve Masterclass: Sneller jeugdhulp op maat en binnen budget. Dat kan!

Starttraining gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten

Training on the job Methodische Leerbijeenkomsten

Introductie op Methodische Leerbijeenkomsten

Werkatelier

VertrekTraining

Professionele oordeelsvorming

Geweldloos opvoeden