Menu
Feedback

Schriftelijk rapporteren aan collega’s

Hoe leg ik helder en concreet schriftelijk verantwoording af aan mijn collega’s over de gang van zaken rond een jeugdige die aan mijn zorg is toevertrouwd?

Hoe schrijf ik dat zo op, dat mijn rapport gebruikt kan worden om externe rapportages te onderbouwen?

Hoe maak ik in mijn rapportages onderscheid tussen feiten en meningen?

De eendaagse cursus ‘Schriftelijk rapporteren aan collega’s’ helpt je om jouw eigen antwoorden op deze vragen te vinden.

Accreditatiepunten

7.00

Schriftelijk communiceren

Je bent groepsleider in een jeugdzorginstelling, jongerenwerker bij een welzijnsinstelling, pedagogisch medewerker in de kinderopvang of leerkracht op school. Met deze cursus leer je effectief schriftelijk te communiceren met collega’s.

Rapportages betreffen de begeleiding en ontwikkeling van de jeugdige die aan de zorg van jouw organisatie is toevertrouwd.

Deze rapportages moeten de basis kunnen vormen voor externe rapportages, bijvoorbeeld met het oog op de (verlenging van de) indicatiestelling.

Doel

Het doel van de cursus is dat je helder en concreet schriftelijk verantwoording leert afleggen over werkwijze van, of de gang van zaken in de begeleiding van de jeugdige. Aan orde komen vooral de communicatieve aspecten, zoals onderscheid maken tussen feiten en meningen, en de wijze waarop je gegevens verzamelt, selecteert en verwerkt.

Eigen rapportage meenemen

Onze ambitie is dat je de dag na de training anders, beter gaat rapporteren. Daarom vragen we je om een recente eigen (geanonimiseerde) rapportage mee naar de cursus te nemen en hieraan te gaan werken in het middagprogramma van de cursus.

Je ontvangt dan direct feedback op de verbetering van je rapportage.

Cursusduur

De cursus neemt één dag in beslag.

Thema's

De volgende thema’s komen aan de orde:
 • Het formuleren van doelen en conclusies
 • Het beschrijven van de voorgeschiedenis van, en relevante ontwikkelingen rond de jeugdige
 • Het maken van onderscheid tussen feiten en meningen
 • Het bepalen van de boodschap
 • Het bondig en concreet schrijven
 • Dagopzet

  Het programma ziet er als volgt uit:

  Na kennismaking en afstemming van persoonlijk verwachtingen en leerdoelen starten we met een inhoudelijk blok waarin de genoemde thema's aan bod komen.

  Presentatie van relevante informatie wordt afgewisseld met voorbeelden en kleine verwerkingsopdrachten.

  's Middags ga je met jouw eigen rapportage die je hebt meegenomen aan de slag. Je verbetert het rapport op basis van de informatie over thema's die 's morgens aan de orde is gekomen.

  Vervolgens ga je met enkele andere deelnemers jouw verbeterde rapport bespreken en je ontvang tips om het rapport verder aan te scherpen.

  Daarna volgt een plenair deel waarin de belangrijkste leerpunten worden besproken en de theorie waar nodig wordt aangescherpt.
  De kosten voor Schriftelijk rapporteren aan collega's bedragen € 295,- per deelnemer.

  Inbegrepen zijn:
  • Arrangementskosten; koffie, thee en lunch
  • Toegang tot de digitale leeromgeving
  • Overig lesmateriaal
  De training is vrijgesteld van BTW.
  Startdatum
  Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

  Ik ben geïnteresseerd