Menu
Feedback

Samenwerken aan Veiligheid verkort

De training richt zich op het overdragen en eigen maken van kennis en vaardigheden gericht op het vergroten van veiligheid van jeugdigen. Deelnemers leren hoe ze met alle betrokkenen bij een jeugdige de factoren die bijdragen aan veiligheid en ontwikkeling van de jeugdige kunnen onderzoeken. Ook wordt het maken en uitvoeren van een Veiligheidsplan toegelicht.

Accreditatiepunten

19.00
In de training maken deelnemers kennis met de visie, uitgangspunten en concrete werkwijze van Samenwerken aan Veiligheid (gebaseerd op visie en werkwijze uit onder andere Signs of Safety, oplossingsgericht werken en VERVE/SAVE). Er wordt gekeken in hoeverre deze overeenkomen dan wel verschillen met de visie, uitgangspunten en hun handelen binnen hun huidige werkwijze en oefenen zij met het toepassen van concrete middelen en technieken om veiligheid samen met betrokkene concreet te maken te beoordelen en te komen tot een plan voor verbetering van de veiligheid.

Deelnemers formuleren aan het eind van de eerste dag en aan het eind van de tweede dag een eerste concrete stap om in de eigen praktijk onderdelen van de werkwijze toe te passen.
In company prijs op aanvraag.

Bij voldoende animo kan de training Samenwerken aan Veiligheid als open inschrijving worden aangeboden.

Saskia Heeren

Saskia Heeren is sinds 2009 werkzaam bij VanMontfoort als senior adviseur en trainer. In de periode daarvoor heeft ze ruim 13 jaar bij Bureau Jeugdzorg verschillende functies bekleed binnen de sector Jeugdbescherming, waarvan 9 jaar een staf- en lijnfunctie. Zij heeft diverse methodiektrainingen en coachingstrajecten verzorgd voor uitvoerders, gedragswetenschappers en managers ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd