Menu
Feedback

Privacy en informatie delen

Sinds de invoering van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (‘ de AVG ’) op 25 mei 2018, is privacy en het delen van informatie een hot item.

Ook in het dagelijks werk van een jeugdprofessional speelt privacy een belangrijke rol en kun je tegen de volgende vragen aanlopen:

  • hoe kun je de privacy van ouders en kinderen respecteren en toch gewoon je werk doen?
  • wat is beroepsgeheim en voor wie geldt dit?
  • wat moet ik doen als iemand vraagt om inzage in het dossier van mijn cliënt? Zijn er bepaalde regels waar ik mij aan moet houden?

In de cursus ‘Privacy en informatie delen’ leer je de privacyregels uit de AVG, de Jeugdwet en de WGBO toe te passen in je dagelijks werk.

 

Accreditatie SKJ 198694

4.00

Informatie uitwisselen

In je werk is het belangrijk om effectief te kunnen samenwerken: met ouders, kinderen, collega’s en andere professionals. Hiervoor is het noodzakelijk om informatie uit te wisselen. Dit vereist zorgvuldigheid: het gaat om gevoelige informatie van burgers en iemands privacy kan in het geding zijn. Ook is het van belang om de kaders van de AVG te kennen, zodat je weet in welke gevallen je wel en je welke gevallen je geen informatie kunt delen.

Op deze en andere vragen rondom het onderwerp privacy geeft de cursus ‘Privacy en informatie delen’ een helder antwoord. We lichten de privacywetgeving (zoals de AVG, de Jeugdwet en de WGBO) toe en laten zien hoe je deze als professional constructief kunt inzetten in specifieke situaties. Na afloop van deze training ben je in staat om de privacyregels die gelden in jouw beroepspraktijk effectief toe te passen en AVG-proof te werken in de samenwerking met ouders en kinderen, met collega’s en met professionals uit andere organisaties.

Tijdsinvestering

Deze cursus vraagt een tijdsinvestering van 1 dagdeel.

Informatie

Eerst maak je kennis met de andere deelnemers en de trainer en heb je de gelegenheid om jouw persoonlijke leerdoelen af te stemmen op het programma. Daarna volgt een inhoudelijk deel. We bespreken de regels van de AVG en het beroepsgeheim. Verder gaan we in op jouw eigen juridische positie en die van ouders en kinderen. We geven daarbij veel ruimte om eigen voorbeelden aan te dragen, die we aan de hand van de privacywetgeving zullen bespreken.

Casussen

We gaan vervolgens in groepjes een aantal casussen verder uitwerken, waarbij we bespreken welke mogelijkheden de huidige privacywetgeving biedt om jouw werk goed te kunnen doen en daarbij de privacy van ouders en kinderen te respecteren. We ronden af met een plenaire bespreking van de belangrijkste bespreekpunten en helpen elkaar bij het formuleren van voornemens voor de komende tijd.
De kosten voor Privacy en informatie delen bedragen €165,- per deelnemer.

Inbegrepen zijn:
  • Arrangementskosten; koffie en thee
  • Toegang tot de digitale leeromgeving
  • Overig lesmateriaal
De training is vrijgesteld van BTW.

Marike Lenglet

Tijdens mijn werk als familierechtadvocaat heb ik veel kinderen en ouders bijgestaan die te maken kregen met een kinderbeschermingsmaatregel. Zo heb ik kennis gemaakt met het werk in het jeugddomein en ontdekt dat daar mijn grootste interesse ligt. Ik vind het heel fijn om de kennis en ervaring die ik ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd