Menu
Feedback

Opfristraining Jeugdreclassering

Voor werkers jeugdreclassering die al voor de transitie werkzaam waren en nog geen training in de nieuwe uitgangspunten hebben gevolgd, is er een ‘opfristraining’ van 1 dag over de belangrijkste ontwikkelingen en aanpassingen sinds het Handboek Jeugdreclassering is verschenen.

Deelnemers zijn op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen en uitgangspunten jeugdbescherming (zoals: integraal werken, regie bij het gezin, één gezin/één plan/één regisseur) en weten hoe zij die in praktijk kunnen brengen.

Accreditatiepunten

10.00
Aan de orde komen:

• De nieuwe jeugdbescherming/jeugdreclassering: integraal werken, regie bij het gezin, één gezin/één plan/één regisseur)

• De narratieve benadering

• Casusbespreking in de vorm van een Methodische Leerbijeenkomst met behulp van het viervensterschema
What Works, Desistance en de narratieve benadering

Uitleg over What Works, desistance en het narratief, verbinding maken met bijvoorbeeld SAVE werkwijze

Stap 1: Theorie WW, en Desistance

Stap 2: Oefening in drietallen elkaar uitvragen over een hoofdstuk uit het eigen levensverhaal

Stap 3: Uitleg over de narratieve benadering en patronen in vertellen, hoe in te zetten om het gezin, omgeving te betrekken bij de begeleiding.

Stap 4: Wat betekent dit voor onze werkwijze?


Kernpunten jeugdreclassering

Uitleg uitgangspunten JR/ Wat en Hoe/ Vier vensters


Analysemodel

Venster 1: Betrekken van het netwerk, gezinsgericht werken, aandacht voor peers

Venster 2: De Feiten: weging zorgen en krachten/ criminogene factoren/ belemmerende en helpende omstandigheden, desistance en de narratieve benadering

Venster 3: De weging

Venster 4: Plan van aanpak, regie, rapportage


Visie op de inzet van jeugdreclassering
In company prijs op aanvraag, neem contact op voor meer informatie.

Bij voldoende animo kan de training als open inschrijving worden aangeboden.

Elise Sondorp

Tijdens mijn studie rechten en criminologie merkte ik dat het mij veel voldoening geeft om mensen te helpen die in de problemen zitten. En dan vooral jongeren en hun ouders. Het motiveerde mij enorm als zij hun problemen wisten op te lossen en weer met vertrouwen naar de toekomst leerden ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd