Menu
Feedback

Visie op leren en opleiden

De kern van onze visie op leren en opleiden: zelfregie

Onze doelgroep bestaat vooral uit de uitvoerende professionals in het sociaal domein (inclusief onderwijs, gezondheidszorg, politie en justitie) en hun direct leidinggevenden. Wij noemen hen frontliniewerkers. Frontliniewerkers zijn bezig met het beïnvloeden van het leven en de ontwikkeling van anderen.

Wij denken dat een goede frontliniewerker het persoonlijke leiderschap van andere mensen versterkt. Persoonlijk leiderschap houdt in dat je zelf regie hebt op je leven en je ontwikkeling.

Om dit goed en geloofwaardig te kunnen doen, moet een frontliniewerker natuurlijk wel de regie hebben op zijn eigen leven en ontwikkeling. Hij moet een expert zijn in persoonlijk leiderschap. Practice what you preach!

Opleiden

Deze visie van zelfregie ligt ten grondslag aan ons opleidingsaanbod.

Ons aanbod is een soort werkplaats. Denk bijvoorbeeld aan een meubelwerkplaats, waarin allerlei materialen en gereedschappen beschikbaar zijn. De vakman kiest het meubel dat hij wil maken (aan te leren competenties) en de materialen en gereedschappen (leermiddelen) die hij daarvoor nodig heeft. Hij maakt een bouwplan en gaat aan de slag. Uiteraard zijn er anderen in de werkplaats bezig bij wie hij om hulp kan vragen en aan wie hijzelf ook hulp kan geven.

In onze ideale leeromgeving heb je allerlei gereedschappen tot je beschikking: leeropdrachten, informatie in de vorm van webinars, filmpjes, vragenlijsten voor zelfanalyse, gezamenlijke trainingsbijeenkomsten, formats, trainers, coaches, etc. Er zijn ook hulpmiddelen om te bepalen wát je wilt leren en welke manier van leren het beste bij je past. Op basis daarvan maak je een persoonlijk leerplan dat je vervolgens uitvoert. Andere deelnemers zijn er voor hulp en advies, over en weer.

Onze belofte

Wij beloven iedere deelnemer te zullen uitdagen om zijn of haar persoonlijk leiderschap te versterken, met als resultaat: