Menu
Feedback

Leergang Gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten

Stimuleren van reflectie bij professionals in de zorg voor jeugd

Omvat je werk het begeleiden en coachen van (een team) professionals in de zorg voor jeugd? Zou je daar meer handvatten voor willen? Of meer diepgang in aanbrengen? Dan is deze leergang iets voor jou!

Methodische Leerbijeenkomsten zijn een middel om het professionele en methodische handelen te ontwikkelen en te verbeteren, en reflectie te stimuleren op basis van actuele casuïstiek. Het werken met jeugdigen en gezinnen, zeker in complexe situaties en als er zorgen zijn over de veiligheid, stelt professionals steeds weer voor vragen en dilemma’s die niet eenvoudig op te lossen zijn.

Methodische Leerbijeenkomsten vormen een onderdeel van het concept ‘reflectieve praktijk’, dat staat voor een andere manier van begeleiden en leren in en van de praktijk. De eigen praktijkkennis van de deelnemers vormt hierin een belangrijk ingrediënt. Door professionals op een gestructureerde manier te bevragen wordt praktijkkennis geëxpliciteerd en gesystematiseerd en daarmee bewust herhaalbaar toe te passen en over te dragen aan anderen. Professionals leren op deze manier van elkaar, gaan bewuster handelen en maken reflectie tot een vanzelfsprekend onderdeel van hun professionaliteit.

Reflectie op het eigen handelen en functioneren ontstaat gemakkelijker als professionals daartoe uitgenodigd en bevraagd worden. Tijdens de leergang leren de deelnemers hoe reflectie te stimuleren, een leerinbreng van een professional te concretiseren, oplossingsgerichten, helpende vragen te stellen op het spoor van de inbrenger en hoe een methodische leerbijeenkomst te leiden.
De leergang bestaat uit de volgende drie onderdelen:
  • Startscholing (1 dag): introductie op reflectie en methodische leerbijeenkomsten, uitleg viervenster model, oefening methodische leerbijeenkomst;
  • Training-on-the-job tijdens drie Methodische Leerbijeenkomsten volgens de principes voordoen, samen doen, zelf doen;
  • Begeleide intervisie tijdens vijf bijeenkomsten met de andere deelnemers, aanvullende scholing in het stimuleren en begeleiden van reflectie.

De leergang duurt acht maanden en begint met de startscholing. Vanaf de derde maand volgen vijf maandelijkse intervisiebijeenkomsten.

Deelname aan de leergang vereist dat de deelnemers een team hebben waarmee ze minimaal zes methodische leerbijeenkomsten kunnen houden. De training-on-the-job tijdens drie van deze bijeenkomsten plannen we in overleg.

De leergang omvat een verplichte literatuurlijst en het aanleggen van een digitaal portfolio om het eigen leerproces inzichtelijk te maken.
De kosten voor de Leergang Gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten bedragen € 3.495,- per deelnemer.

Inbegrepen zijn:
  • Arrangementskosten; koffie, thee en lunch
  • Toegang tot de digitale leeromgeving
  • Overig lesmateriaal
In company prijs op aanvraag, neem contact op voor meer informatie.

Bij voldoende animo kan de training als open inschrijving worden aangeboden.

Antoinette Brussen

Ik wil graag bijdragen aan de ontwikkeling van professionals in de jeugdzorg. Ik ben ervan overtuigd dat een investering in leren alleen dan meerwaarde heeft als de gedragsverandering wordt geborgd op groeps- en organisatieniveau. Alleen versterking van de samenhang tussen professional, groep en organisatie leidt in mijn visie tot daadwerkelijke ...[ ]

docent-informatie
Startdatum
Er is nog een geen startdatum gepland. Je kunt je wel alvast opgeven als geinteresseerde. Dan krijg je een seintje als wij de training in plannen. Geheel vrijblijvend natuurlijk.

Ik ben geïnteresseerd