Menu
Feedback

Gedragswetenschapper

Als gedragswetenschapper weet je dat goede zorg aan cliënten en effectieve ondersteuning aan medewerkers vraagt om een brede deskundigheid. Als gedragswetenschapper heb jij de specifieke wetenschappelijke kennis en vaardigheden in huis om cliënten te behandelen en medewerkers te begeleiden.
Jij hebt invloed op het denkproces en handelen van medewerkers en speelt een belangrijke rol bij besluitvorming in casuïstiek. Hierbij moet je vaak afgaan op informatie die anderen je geven, soms onvolledig en gekleurd. Je wilt de juiste weging maken en vindt het belangrijk dat medewerkers goed uit de voeten kunnen met jouw adviezen.
Je bent soms verantwoordelijk voor het behandeltraject van jeugdigen en gezinnen, persoonlijk betrokken en met praktische verantwoordelijkheden voor diagnostiek en behandeling.
Ons aanbod is er op gericht jouw kennis en vaardigheden te verbreden en te verdiepen. Zodat jij krachtig en effectief bent binnen een casus, team en organisatie.

Ons aanbod voor jou

div-small

Wij hebben voor jou de volgende cursussen:

Moreel Beraad volgens de viervensters

Starttraining gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten

Leergang Gespreksleiders Methodische Leerbijeenkomsten

Training on the job Methodische Leerbijeenkomsten

Introductie op Methodische Leerbijeenkomsten

Opfristraining Jeugdreclassering

Werkatelier

Jeugdreclassering voor gedragswetenschappers

Geweldloos opvoeden

Families First en Ambulante Spoedhulp voor teamleiders