Menu
Feedback

Families First en Ambulante Spoedhulp voor teamleiders

In je team wordt met de methode Families First en Ambulante Spoedhulp gewerkt, of het is de bedoeling deze te gaan gebruiken. Als teamleider of gedragsdeskundige is het jouw taak om de teamleden hierin te begeleiden. In deze training leer dat hoe je dit effectief kunt doen. De training Families First en ASH voor teamleiders is bedoeld voor teamleiders van jeugdhulpverleningsorganisaties die ambulante crisishulp verlenen.

Voor teamleiders van gemeentelijke sociale (jeugd) teams is een speciale training Families First beschikbaar:
Families First lokaal voor teamleiders

NIP/NVO K&J/OG - Herregistratie : 12

NIP/NVO K&J/OG - Behandeling : 3,5

NIP/NVO K&J/OG - Diagnostiek : 2,5

NIP/NVO K&J/OG - Overige taken : 0,4

24.00

Tijdsduur

De training Families First voor teamleiders en gedragsdeskundigen duurt twee dagen.

Onderwerpen

Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan bod:
 • Leervragen rond de theoretische kaders en werkwijze van Families First
 • Relevante beleidskaders, zoals Toetsingskader Inspectie Jeugdzorg
 • Kerntaken teamleider/gedragsdeskundige
 • Instroom-aanmelding-indicatiestelling
 • Eigen rol bij het taxeren en herstellen veiligheid kind
 • Individuele werkbegeleiding
 • Uitgangspunt voor deelname

  Wij gaan er van uit dat je de training Families First hebt gevolgd. Je bent daardoor al op de hoogte van de methodische achtergronden en praktische werkwijze van deze methode.

  Leervragen centraal

  Het programma is een mix van informatie overdragen, discussiëren en oefenen, waarin de leervragen van de deelnemers telkens het uitgangspunt zijn.

  Dag1

  We beginnen met een interactieve bespreking van de theoretische kaders en werkwijze Families First aan de hand van praktijkervaringen van de deelnemers en hun leervragen daarbij.

  Daarna bespreken we relevante beleidskaders, zoals onder meer het Toetsingskader inspectie jeugdzorg, de Beroepscode en het Professioneel Statuut.

  Daarna gaan we in op de kerntaken van de teamleider en de gedragsdeskundige die voortvloeien uit ASH. Het gaat hier om taken met betrekking tot het team én tot individuele werkers.

  We gaan oefenen met oplossingsgerichte en competentiegerichte begeleiding en aansturing. We bespreken een kader voor het bepalen van jouw persoonlijke stijl hierin.

  Dag2

  Tijdens de tweede dag staan we stil bij de positionering van Families First en afstemming met het lokale veld, Veilig Thuis en Gemeenten.

  We oefenen hoe je in gesprek gaat met een beroepskracht die een aanmelding heeft gedaan die je afwijst waarbij de ander zich toch goed gehoord en geholpen voelt.

  Daarna bespreken en oefenen we praktijksituaties rond het gestructureerd taxeren en herstellen van de veiligheid van het kind. Daarbij stellen we ons de volgende vragen:
 • Hoe houd je zicht op de manier waarop individuele teamleden hiermee bezig zijn?
 • Hoe vul jij jouw rol in bij de beoordeling van de veiligheid?
 • Welke informatie van de jeugdzorgwerker is hiervoor nodig?
 • Welke eisen stel je aan een actie- en veranderingsgericht veiligheidsplan?
 • Hoe beoordeel jij of het plan zal leiden tot een situatie die je als 'veilig genoeg' kwalificeert?
 • Als laatste bespreken we vragen en dilemma’s met individuele werkbegeleiding uit eigen praktijk. We oefenen de gespreksvoering met een medewerker over de ontwikkeling van zijn of haar ASH-competenties.
  De kosten voor Families First voor teamleiders bedragen €750,- per deelnemer.

  Inbegrepen zijn:
  • Arrangementskosten; koffie, thee en lunch
  • Toegang tot de digitale leeromgeving
  • Overig lesmateriaal
  De training is vrijgesteld van BTW.
  Cursist: "Praktische tips voor werkbegeleiding".

  Tanny de Koeijer

  Het geeft mij veel voldoening mensen te kunnen helpen die zichzelf beter willen leren kennen. Het beste resultaat van mijn trainingen is dat mensen zeggen dat ze met wat ze in huis hebben, in hun werk effectiever en zelfverzekerder opereren. Ik word erg blij als cursisten zeggen ze zich beter ...[ ]

  docent-informatie
  Startdatum Tijd Locatie Prijs Inschrijving
  vrijdag 13 maart 2020 Bekijk alle trainingsdagen
  • dag 2: vrijdag 20 maart 2020 hele dag
  hele dag Woerden € 750,- Open

  Inschrijven  of Meer informatie