Menu
Feedback

Tot je recht komen

Mensen, jong of oud, gaan jou aan het hart. Je werkt in vaak lastige omstandigheden. Je werpt jezelf in de strijd, want jij bent nodig om mensen tot hun recht te laten komen.

Je bent werkzaam in onderwijs, zorg of welzijn. Je werkt bij de gemeente, in de kinderopvang of op school, bij de jeugdbescherming, in een zorg- of welzijnsinstelling of als familie- en jeugdrechtadvocaat.

Om mensen tot hun recht te laten komen, probeer je zo goed mogelijk met hen samen te werken. Je weet natuurlijk als geen ander dat dit niet altijd eenvoudig is. Jouw werk is erg complex.

Wij bieden allerhande trainingen, cursussen en coaching. Deze zijn doortrokken van onze ambitie dat jij tot je recht komt, zodat jij anderen tot hun recht kunt laten komen.

Hoe kom jij tot je recht? Dit is ons ideaal:

  • Je weet wat je kunt en weet wat je graag wilt leren;
  • Je kunt afstand nemen van je eigen vanzelfsprekendheden en die van jouw omgeving;
  • Je onderzoekt verschillende perspectieven om een probleem op te lossen;
  • Je vraagt om hulp als dat nodig is om te groeien;
  • Je durft fouten te maken en ervan te leren;
  • Je laat je niet gek maken door onterechte eisen van anderen.

Jouw leervraag

Je mag van ons verwachten dat wij je een stap verder zullen brengen in de richting van dit ideaal. Welke stap? De stap die jij nodig hebt.

Daarom staat jouw leervraag centraal. Als het nodig is, helpen wij je die vraag te formuleren. Daarna gaan we samen aan de slag. We sluiten altijd aan bij wat je al in huis hebt om met de complexiteit van je werk om te gaan. Daar bouwen we op voort.

Verbonden, prikkelend, verzorgend

Wij verbinden ons aan jou, aan wat je leert en hoe je leert. Wij zullen je altijd vragen hoe je het geleerde in de praktijk gaat toepassen. Zonder dat we de regie overnemen, want die ligt altijd bij jou. Maar let op: Wij laten je pas weer los als wij zien dat jij meer tot je recht komt!

We kunnen best prikkelend zijn. De stof kan prikkelend zijn. Onze aanpak prikkelt ook en zet aan tot actie. We doen dat om erachter te komen waar jouw kansen of mogelijkheden liggen.

Iets nieuws leren kan prettig zijn, maar dat is niet altijd zo. Daarom zijn we altijd verzorgend. We sluiten aan bij wat jij in huis hebt en wat jij nodig hebt. Of dat nu kennis is of erkenning; een nieuw inzicht over jezelf om nog eens rustig over na te denken, of een nieuwe vaardigheid die je meteen kunt inzetten.

Je komt er sterker uit. Zo kun je dit mooie werk blijven doen!